Privātuma politika

Versija: 2020-11-19

 1. Ar šo privātuma politiku mēs – SIA “Sanistal” īstenojam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) prasības par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
  SIA “Sanistal” ir Jūsu personas datu pārzinis, reģ.nr.40003161826, juridiskā adrese: Tīraines iela 9, Rīga, LV-1058, Latvija, kontakttālrunis: +371 67 018 600, e-pasta adrese: vdar@sanistal.lv.
  Šī privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko Sanistal iegūst no dažādiem avotiem, lai varētu sniegt pakalpojumus un nodrošināt servisus saviem klientiem. Politikas mērķis ir nodrošināt caurskatāmu Jūsu personas datu apstrādes procesu un informēt Jūs par savām tiesībām.
 2. Mēs apstrādājam tikai tādus personas datus, kuri ir nepieciešami, lai mēs varētu jums sniegt savus pakalpojumus un servisus:
  1. Klienta pašapkalpošanās portāla lietotajā konta izveide un uzturēšana;
  2. Preču pirkšanas pasūtījuma apstrāde;
  3. Preču piegāde;
  4. Garantijas pakalpojumu sniegšana;
  5. Jaunumu izsūtīšana un individualizēto piedāvājumu sniegšana;
  6. Biznesa plānošana un analīze;
  7. Personāla atlase un vadība;
  8. Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;
  9. Informācijas sistēmu administrēšanas drošības nolūkiem;
  10. Video novērošana uzņēmuma telpās drošības un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanas nolūkos;
  11. Produktu apmācību organizēšana un sertifikātu izsniegšana.
 3. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja mums ir juridiskais pamats tos apstrādāt:
  1. Pērkot preces, starp jums un mums tiek noslēgts pirkuma līgums; mēs apstrādājam Jūsu personas datus uz šī līguma pamata un nodrošinām preču piegādi un garantijas saistības. Pakalpojuma sniegšanas gaitā iegūtos datus izmantojam sava biznesa plānošanai un attīstībai, ka arī lai pilnveidotu klientu apkalpošanas servisu.
  2. Reģistrējoties un izveidojot savu kontu mūsu portālā, vai aizpildot veidlapu ar mērķi slēgt līgumu par preču iegādi, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei, kuras mērķis ir iespējamā darījuma noslēgšana.
  3. Lai nodrošinātu Jūsu un mūsu darbinieku drošību, un mazinātu preču zādzības no fiziskajiem veikaliem un preču saņemšanas vietām, mēs esam ierīkojuši novērošanas kameras. Apmeklējot mūsu veikalus un preču saņemšanas vietas, Jūs tiekat filmēti. Video ierakstus mēs pārskatām incidentu, zādzību vai citu noziedzīgu darbību gadījumos, lai aizsargātu cietušo personu likumīgās intereses.
  4. Lai nodrošinātu Jūsu un mūsu datu drošību informācijas sistēmās, mēs apstrādājam datortīkla slēguma metadatus, lai varētu nodrošināt abu pušu likumīgas intereses.
  5. Jaunumu un individualizēto piedāvājumu nosūtīšana jums notiek tikai tad, ja esiet pieteicies un devis savu piekrišanu šo pakalpojumu saņemšanai.
  6. Apmeklējot un piedaloties produktu apmācības Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.
  7. Iesniedzot mums savu CV Jūs dodiet savu piekrišanu savu personas datu apstrādei. Jūs kā CV iesniedzējs esiet atbildīgs par sava CV saturu un tajā norādīto datu apjomu.
  8. Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu.
  9. Pēc valsts pilnvaroto institūciju pieprasījuma.
 4. Mēs varam nodot Jūsu personas datus trešajam pusēm, lai nodrošinātu jums mūsu pakalpojumus:
  1. Preču piegādātāji un kurjeru pakalpojumi, kas jums piegādā preces, tai skaitā jebkāda veida pasta pakalpojumi;
  2. Ārpakalpojumu sniedzēji, kuri nodrošina informācijas sistēmu darbību;
  3. Garantijas apkalpošanas uzņēmumi;
  4. Partneri, kuri piedalās un nodrošina produktu apmācības;
  5. Finanšu pakalpojumu uzņēmumi, ar kuriem Jūs noslēdzat līgumu par preču pirkšanu uz nomaksu;
  6. Tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā;
  7. Valsts iestādēm, ja šāds pienākums ir paredzēts piemērojamajos tiesību aktos;
  8. Ja starp Pusēm ir vienošanās- parādu piedziņas ārpakalpojumi.
 5. Jūsu personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.
 6. Jūsu personas dati, kurus esat nodevuši mums apstrādei tiek glabāti un apstrādāti pēc šādiem nosacījumiem:
  1. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu preču pirkuma līgumu, bet ne mazāk, kā to nosaka mūsu darbību regulējošie tiesību akti.
  2. Personas dati, kuri tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, tiek apstrādāti līdz šīs piekrišanas atsaukšanas dienai vai arī, ja, zūd šo personas datu apstrādes nolūks
 7. Jums kā savu personas datu īpašniekam ir tiesības:
  1. Iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs par jums apstrādājam;
  2. Atsaukt savu personas datu apstrādes piekrišanu, kuru Jūs esiet devis mums kādam no personas datu apstrādes nolūkiem;
  3. Labot savus personas datus, ja konstatējat ka Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam ir neprecīzi, nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi vai vēlaties tos mainīt;
  4. Pieprasīt mums savu personas datu dzēšanu un apstrādes ierobežošanu;
  5. Uz savu personas datu pārnesamību.
 8. Lai iepazītos, atsauktu savu personas datu apstrādes piekrišanu, labotu, dzēstu, pārnestu un ierobežotu savu personas datu apstrādi informējiet mūs:
  1. Sūtot ziņojumu mums tieši no klientu pašapkalpošanās portāla. Profils > Lietotāja konts > Anulēt abonēšanu
  2. Sūtot elektroniski parakstītu pieprasījumu mums uz e-pastu: vdar@sanistal.lv
 9. Jums ir iespēja iepazīties ar saviem personas datiem kurus mēs apstrādājam par jums, lai uzturētu klientu apkalpošanas portāla kontu, klientu apkalpošanas portāla savā lietotajā profilā.
 10. Atsaucot savu personas datu apstrādes piekrišanu vai iesniedzot personas datu dzēšanas prasību, lūdzu ņemiet vērā, ka:
  1. Nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru mēs veicam, izpildot mūsu darbību regulējošos tiesību aktus.
  2. Datu apstrāde joprojām ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu dēļ.
  3. Gadījumā, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama turpmākai preču piegādei, vai pakalpojuma sniegšanai, personas datu atsaukšana, vai dzēšana var izraisīt turpmāku līguma darbības esamību.
 11. Jums ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību atbilstoši VDAR 20.pantam:
  1. Saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus Jūs esat sniedzis mums, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā
  2. Pieprasīt mums nosūtīt savus personas datus citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams un pārzinis, kuram attiecīgie personas dati tiek sniegti, tam nerada nekādus šķēršļus
 12. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs variet iesniegt sūdzību par personas datu apstrādes uzraudzību atbildīgajai iestādei http://www.dvi.gov.lv
 13. Jūs drīkstiet norādīt citu personu, kura saņems Jūsu iegādātās preces, tikai tad, ja šī persona ir devusi savu piekrišanu. Sniedzot mums informāciju par trešajām personām, kuras saņems preces, Jūs apstipriniet, ka jums ir šo personu piekrišana viņu personas datu pārsūtīšanai, izmantošanai un apstrādei.
 14. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlaboto mūsu mājas lapas un klientu apkalpošanās portāla lietojamību. Sīkdatnes mums palīdz pielāgot mūsu mājas lapu, atbilstoši lietotāja vajadzībām un interesēm. Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes mūsu vietnēs ŠEIT.
 15. Mums ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā dokumentā. Tādēļ regulāri apmeklējiet šo lapu, lai pārbaudītu izmaiņas. Varat to pārbaudīt, pārbaudot datumu lapas apakšdaļā. Turpinot izmantot / apmeklēt vietni, jūs pieņemat šīs izmaiņas.

Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies). Turpinot izmantot šo vietni, Jūs piekrītat Sanistal "Privātuma politikas" noteikumiem. Vairāk informācijas lasīt ŠEIT